ارتینگ : آموج فرایند

ارتینگ : آموج فرایند

وظیفه سیستم ارت Earthing system-ارت فراهم نمودن مسیری است که هر نوع

اختلاف ولتاژ بین دو نقطه (ولتاژ تماس و گام) از تأسیسات

را تا حد ممکن پائین نگه دارد كه اين امر توسط كابل حفاظتي PE انجام مي‌شود.

بايد توجه داشت كه كابل PE به تنهايي نمي‌تواند الزامات

سازگاري الكترومغناطيسي را نيز فراهم نمايد

. در گذشته فقط خطاهای سيستم زمین را برای طراحی سیستم ارت

در نظر می‌گرفتند و درنتيجه  مقاومت به عنوان معیار اصلی

در نظر گرفته می‌شد. این رویکرد هنوز می‌تواند برای

فرکانس‌های کم 50 یا 60 هرتز صحیح باشد اما برای

فرکانس‌های بالابه دليل پديده القايي در طول مسير، نامناسب است.

امروزه بهتر است سیستم ارت را با توجه به امپدانس آن مشخص کنیم.